Kat Karşılığı İnşaat Projeleri

Arsa ya da konut sahibi kişiler kendi imkanlarıyla inşaat yapacak durumda değillerse veya bu işi daha önce yapmış müteahhitlere devretmek istiyorlarsa, kat karşılığı inşaat yöntemi kullanırlar. Bu kişiler bir inşaat müteahhidi ile anlaşarak işi ona yaptırır, yapılan konut projesinden müteahhite ücretsiz olarak daire kalır. Bu duruma bakıldığında, arsa veya eski ev sahibi olan kişi değeri artmış yeni bir daireye kavuşmuş olur. Müteahhit de projeden ev alarak karlı bir geri dönüş sağlar. Arsa sahibi ve müteahhit firmanın karşılık olarak kazancı söz konusudur.

Kat karşılığı inşaat sürecinde, ilk olarak sözlü anlaşma sağlanmaya çalışılır. Arsa / daire sahipleri teklifler alır, yapılacak projenin detaylı sunumları toplanır. Anlaşma aşamasına gelindiğinde arsa / daire sahibi ile müteahhit arasında kat karşılığı arsa sözleşmesi imzalanır , anlaşma resmi boyut kazanır. Sözleşme içeriğinde iki tarafın da yükümlülükleri açık ve net olarak belirtilir, maddeler halinde sıralanır. Müteahhitin en önemli yükümlülüğü yapılacak projede inşaat tekniklerine ve imar yönetmeliklerine uyma zorunluluğudur. Üretim sürecinin her aşamasında kullanılacak tüm malzemeler ve kaliteleri açıkça belirtilir. İnşaat başlangıç ve bitiş tarihleri de sözleşmede net olarak belirtilmelidir.

Arsa sahibinin en önemli yükümlülüğü; kanun ve yönetmeliklere göre imzalanan noter sözleşmesinde, proje bitirilip teslim edildiğinde müteahhite düşen dairelerin tapularını devretmektir.